OFEROWANE USŁUGI

Terapia mowy

Terapia poznawcza

Psychoterapia i wsparcie (opieka)

Powrót do pracy zawodowej i powrót do społeczeństwa

Zaburzenia uczenia się