Czym jest CCC?

CCC - Center for Cognition and Communication, czyli Centrum Terapii Zaburzeń Poznawczych i Komunikacyjnych, zostało założone ponad 20 lat temu w celu zapewnienia wszechstronnej terapii dla pacjentów po urazach głowy, udarach oraz innych nabytych i rozwojowych zaburzeniach poznawczych. CCC ma znaczący wkład w historię rehabilitacji poprzez tworzenie programów terapeutycznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe, terapeutyczne i edukacyjne w różnych dziedzinach.